ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Chính sách này áp dụng cho tất cả các loại săm (ruột) xe của Checabus Company. Phạm vi xem xét bảo hành bao gồm các lỗi về chất lượng vật liệu hoặc các lỗi của nhà máy sản xuất trong điều kiện sử dụng bình thường.

Các trường hợp được bảo hành

1. Săm (ruột) chưa sử dụng đã bị xì lỗ mọt do lỗi của nhà sản xuất.
2. Săm (ruột) chưa sử dụng đã bị hư chân van do lỗi của nhà sản xuất.
3. Săm (ruột) chưa sử dụng đã bị xì ngay phần mối nối do lỗi nhà sản xuất...

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 0333.434.888